فراموش کردم
لطفا تایپ کنید...
رتبه کلی: 8139


درباره من
بله دختر خانوم باشمام خجالتم خوب چیزیه فروش آپارتمان(شهر میانه) هوووی دخترک پولدار گواهینامه ها و تائیدیه های رایادرس یا امام زمان .... گاهی زندگی کردن بیشتر شهامت می خواهد تا این که خودت را خلاص کنی چگونگی درج آگهی در سایت و قسمت تبلیغات آب دٌر گرانی است که از دست میرود و دریاچه هایمان در صف خشک شدن بــــه نــــامــ خـــــــدا...بــــه یـــــاد خـــــــدا... «مــن مـَـــــرد رویاهـــای تـــو نـیـسـتـم!»